Flere ulike kurs i prosjektledelse!

Her er flere ulike kursforløp som du kan bruke i ditt prosjekt:

1) Du kan samle dine prosjektdeltakere og bruke ditt eget prosjekt som utgangspunkt for kurset. Vi bruker en dag på å oppnå en felles forståelse for prosjektmetodikk, hva dere vil oppnå og hvordan. Vi snakker om roller og ansvar, hvordan formulere gode mål og inndeling av prosjektet i faser. Etter endt kurs vil teamet ha en ferdig prosjektbeskrivelse og en prosjektplan! Kurset passer best for grupper som skal i gang eller er i gang med et felles prosjekt. Kursavgiften inkluderer digital oppfølging av prosjektet ca 6 mnd etter kursdagen.

2) Kommuner, næringsforeninger, destinasjonsselskaper og større bedrifter kan samle deltakere fra flere ulike prosjekter. Jeg snakker med dere og finner felles utfordringer som gjør kurset relevant for alle! Kurset går over 2 dager og alle deltakere deler sine erfaringer og prosjektidéer. Kurset passer best for omstillingskommuner, kommuner og organisasjoner som ønsker en bedre forståelse av prosjektarbeid og øke bruken av prosjekt som arbeidsmetode.

3) Jeg har også et kurs spesielt tilpasset styringsgrupper. Slike grupper består typisk av ledere som ikke skal delta i selve prosjektet, men som har stor interesse av prosjektets leveranse. Hvordan sikre at prosjektet leverer på tid, kostnad og kvalitet? Hvordan kan et prosjekt best styres og hva krever det av styringsgruppen? Vi bruker 4 timer til å etablere en felles forståelse i styringsgruppen med utgangspunkt i ditt prosjekt. Kurset passer best for styringsgrupper som skal i gang eller er i gang med et felles prosjekt.

Totalsum:
    Til kassen