Sertifisert instruktør og prosjektleder

Jeg heter Arne Bangstad og er en av Norges få sertifiserte instruktører i PLP-metoden - en prosjektmetodikk utviklet av Innovasjon Norge. 

Jeg er lidenskapelig opptatt av vellykkede prosjekter og hva som skal til for å lykkes. Siden 2017 har jeg, i tillegg til å holde ulike kurs innen prosjektmetodikk, arbeidet med ulike  prosjekter innen offentlig virksomhet som blant annet:

  • Prosjektleder for innføring av helhethlig EPJ-løsning (Helseplattformen) i Namdalsregionen: Prosjektramme 110 mill NOK. Oppdragsgiver: Namdal Regionråd
  • Prosjektleder for utbedring av Bindal sykehjem. Prosjektramme 133 mill NOK. Oppdragsgiver: Bindal kommune
  • Prosjektleder for innføring av velferdsteknologi: Prosjektramme 2,5 mill NOK. Oppdragsgiver: Bindal kommune
  • Prosjektansvarlig for innføring av BTI-metodikken og etablering av digital stafettlogg mellom kommunale enheter som helsestasjon, barnehage, skole og barnevern. Prosjektramme 3,5 mill NOK: Oppdragsgiver: Nærøy, Vikna, Leka og Bindal kommuner

I perioden fra 2014 til 2017 var jeg prosjektleder for ulike prosjekter med Innovasjon Norge som oppdragsgiver. Prosjektene var alle organisert under NOREPS-paraplyen - et nettverk av norske virksomheter som selger varer og tjenester til det humanitære markedet:

  • Organisering av en delegasjon norske aktører til Zambia og "Solar4Health"
  • Organisering av Norges deltakelse i en nordisk innkjøpskonferanse hos FN i København
  • Utvikling av en introduksjon og veiledning til det humanitære markedet

Fra 2004 til 2014 ledet jeg prosjekter innen nødhjelp og bistand i Kosovo, på Sri Lanka og i Burkina Faso for henholdsvis FN og de norske hjelpeorganisasjonene FORUT og Flyktninghjelpen.

FN På jobb for FN i Kosovo
Totalsum:
    Til kassen